Ochrana osobných údajov

(Stav november 2020)

Ďakujeme za váš záujem o našu webovú stránku. Ochrana vášho súkromia je pre nás dôležitá. V tomto vyhlásení o ochrane údajov nájdete informácie o tom, ktoré údaje sa zhromažďujú, keď navštívite našu webovú stránku (ďalej len „webová stránka“) a ako sa tieto údaje spracúvajú a používajú. Niektoré z týchto údajov sú osobné údaje (ako je e-mailová adresa, IP adresa atď.), ktorých zhromažďovanie, spracovanie a používanie podlieha zákonným predpisom.

1. Meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa, kontaktné miesto pre otázky týkajúce sa ochrany údajov

Subjekt zodpovedný za zber, spracovanie a používanie údajov je:

Polmetal GmbH
Landsberger Strasse 226
12623 Berlin
Nemecko
E-mail: datenschutz@polmetal.de
Telefón: 030 920 300 900
 

Svoje otázky týkajúce sa ochrany údajov adresujte na vyššie uvedenú adresu alebo e-mailovú adresu.

2. Zhromažďovanie a uchovávanie osobných údajov pri návšteve webovej stránky ako aj druh a účel ich použitia

Keď vstúpite na našu webovú stránku, prehliadač používaný na vašom koncovom zariadení automaticky odošle informácie na server našej webovej stránky. Tieto informácie sú dočasne uložené v takzvanom protokolovom súbore. Nasledujúce informácie sa zhromažďujú bez vášho zásahu a uchovávajú sa až do automatického vymazania:

 • IP adresa žiadajúceho počítača,
 • dátum a čas prístupu,
 • Názov a adresa URL súboru, ku ktorému sa pristupuje,
 • Webová stránka, z ktorej bol uskutočnený prístup (adresa URL referrera),
 • Použitý prehliadač a prípadne operačný systém vášho počítača, ako aj názov vášho poskytovateľa prístupu

Vyššie uvedené údaje budeme spracovávať na nasledujúce účely:

 • zabezpečenie bezproblémového pripojenia webovej stránky,
 • Zabezpečenie pohodlného používania našej webovej stránky,
 • Hodnotenie bezpečnosti a stability systému a
 • Na iné administratívne účely

Právnym základom spracovania údajov je čl. 6 ods. 1 str. 1 lit. f DSGVO. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov. Zozbierané údaje v žiadnom prípade nepoužívame na účely vyvodzovania záverov o vašej osobe.

3. Kontaktný formulár

Pri použití kontaktného formulára na našej webovej stránke ste povinní uviesť svoje meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo, aby sme mohli odpovedať na váš dopyt. Osobné údaje, ktoré nám v tejto súvislosti poskytnete, používame výhradne na účely kontaktovania a spracovania vašej otázky. Vaše údaje budú vymazané po dokončení spracovania vašej otázky. Ide o prípad, keď okolnosti nasvedčujú tomu, že predmetná vec bola s konečnou platnosťou objasnená a za predpokladu, že neexistujú žiadne iné zákonné zádržné povinnosti. Právnym základom pre toto spracovanie údajov je čl. 6 s. 1 GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedeného účelu spracovania údajov. Ak je váš kontakt zameraný na uzavretie zmluvy, dodatočným právnym základom spracovania údajov je čl. 6 GDPR.

4. Živý chat

Funkcia živého chatu je dostupná na našej webovej stránke. Na tento účel používame doplnok 3CX Live Chat & Talk od poskytovateľa tretej strany. Pri používaní živého chatu zhromažďujeme informácie o vašej IP adrese, ako aj o obsahu, ktorý nám posielate. Tieto informácie používame výlučne na to, aby sme mohli spracovať vašu žiadosť. Vaše údaje budú vymazané po dokončení spracovania vašej žiadosti. Ide o prípad, keď z okolností vyplýva, že predmetná vec bola s konečnou platnosťou objasnená a za predpokladu, že neexistujú žiadne iné zákonné zádržné povinnosti. Právnym základom pre toto spracovanie údajov je čl. 6 s. 1 GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedeného účelu spracovania údajov. Ak je váš kontakt zameraný na uzavretie zmluvy, dodatočným právnym základom spracovania údajov je čl. 6 GDPR.

5. Newsletter

Na našej webovej stránke máte možnosť prihlásiť sa na bezplatný odber noviniek. Na tento účel je potrebné zadať vašu e-mailovú adresu. Pri zasielaní newslettera využívame služby poskytovateľov tretích strán so sídlom v USA, ktorí môžu použiť vašu e-mailovú adresu výlučne na účely zasielania newsletteru v našom mene. Právnym základom tohto spracovania je váš súhlas podľa čl. 6 s. 1 GDPR. Na tento účel používame postup dvojitého prihlásenia, pomocou ktorého sa konečne zaregistrujete na odber nášho newslettera prostredníctvom potvrdzovacieho odkazu. Vaše údaje budú spracované počas trvania predplatného.

Poznámka k právu na odstúpenie od zmluvy

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti zaslaním správy na datenschutz@polmetal.de alebo použitím možnosti odhlásenia na konci každého newslettera.

Sledovanie bulletinu

Na vyhodnotenie miery otvárania newslettera a vašich kliknutí v rámci newslettera používame takzvané sledovanie newsletterov. Túto techniku ​​​​používame na určenie úrovne záujmu o určité témy a na meranie účinnosti našich komunikačných opatrení. Právnym základom spracovania údajov je čl. 6 s. 1 GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov zberu údajov. Údaje sú uložené pod pseudonymom. Tieto údaje si s nikým nevymieňame a nepokúšame sa spájať „prekliknutia“ s jednotlivými e-mailovými adresami.

6. Sušienky

Na našej webovej stránke používame cookies. Cookies sú malé dátové balíky, ktoré prehliadač, ktorý používate, na náš podnet ukladá na vašom koncovom zariadení. Nespôsobujú tam žiadne škody. Údaje zhromaždené pomocou súborov cookie sú anonymizované alebo pseudonymizované – na základe uložených údajov nie je možné určiť vašu identitu. V závislosti od doby uchovávania sa rozlišujú súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie. Súbory cookie relácie sa automaticky vymažú, keď zatvoríte prehliadač. Používanie relačných cookies slúži na to, aby sme vám spríjemnili používanie našej ponuky. Na druhej strane trvalé cookies majú životnosť až 10 rokov (trvalé cookies). Trvalé súbory cookie zostávajú vo vašom počítači a umožňujú nám rozpoznať váš počítač pri ďalšej návšteve u nás. Tieto cookies slúžia najmä na to, aby bola naša ponuka užívateľsky príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia.

7. Použitie služby Google Analytics

Google Analytics sa na našej webovej stránke používa na zhromažďovanie informácií o používateľskom správaní návštevníkov našej webovej stránky. Poskytovateľom služby Google Analytics je Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics nám má poskytnúť prehľad o tom, či spĺňame potreby používateľov našej webovej stránky a čo môžeme zlepšiť. V tejto súvislosti sa vytvárajú pseudonymizované profily používania a používajú sa súbory cookie (pozri bod 6.). Google používa cookies na ukladanie informácií o tom, ktoré stránky navštevujete, ako dlho sa na stránke zdržíte, ako ste sa tam dostali a na čo klikáte. Súbory cookie používané službou Google Analytics sú: _utma, _utmb, _utmc, _utmz, _utmv _ga. _gid.

Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. IP adresy sú anonymizované, takže priradenie nie je možné (maskovanie IP). Google použije tieto informácie v našom mene na účely hodnotenia vášho používania webovej stránky, zostavovania správ o aktivite webovej stránky a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej stránky a používaním internetu. Vaša IP adresa nebude za žiadnych okolností zlúčená s inými údajmi Google. Tieto informácie môžu byť tiež odovzdané tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje v našom mene.

Právnym základom spracovania údajov je váš súhlas podľa čl. 6 (1) s. 1 lit. DSGVO. Môžete tiež zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google a spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača dostupného na nasledujúcom odkaze : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de [externý odkaz]. Ako alternatívu k doplnku prehliadača, najmä pre prehliadače na mobilných zariadeniach, môžete tiež zabrániť zhromažďovaniu údajov službou Google Analytics kliknutím na tento odkaz [externý odkaz]. Nastaví sa opt-out cookie, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. Opt-out cookie je platný iba v tomto prehliadači a len pre našu webovú stránku a je uložený vo vašom zariadení. Ak vymažete súbory cookie v tomto prehliadači, budete musieť znova nastaviť súbor cookie na odhlásenie.

8. Mapy Google

Na našej webovej stránke používame Google Maps (API) od spoločnosti Google. Google Maps je webová služba na zobrazovanie interaktívnych (pozemných) máp za účelom vizuálnej prezentácie geografických informácií. Používaním tejto služby sa vám zobrazí naša poloha a bude pre vás jednoduchšie nás nájsť.

Informácie o vašom používaní našej webovej stránky (ako je vaša IP adresa) sa prenesú na servery Google v USA a tam sa uložia, keď vyvoláte tie podstránky, v ktorých je integrovaná mapa Google Maps. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či spoločnosť Google poskytuje používateľský účet, prostredníctvom ktorého ste prihlásení, alebo či neexistuje žiadny používateľský účet. Ak ste prihlásený do Google, vaše údaje budú priamo priradené k vášmu účtu. Ak nechcete, aby boli vaše údaje priradené k vášmu profilu Google, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Google ukladá vaše údaje (aj pre neprihlásených používateľov) ako profily používania a vyhodnocuje ich. Takéto hodnotenie sa vykonáva najmä v súlade s čl. 6 ods. 1 str. 1 lit. f DSGVO na základe oprávnených záujmov spoločnosti Google pri zobrazovaní personalizovanej reklamy, prieskume trhu a/alebo dizajne jej webovej stránky podľa potrieb. Máte právo namietať proti vytváraniu týchto používateľských profilov, pričom musíte kontaktovať spoločnosť Google, aby ste toto právo uplatnili.

Ak nesúhlasíte s budúcim prenosom vašich údajov spoločnosti Google v súvislosti s používaním Google Maps, máte tiež možnosť úplne deaktivovať webovú službu Google Maps vypnutím aplikácie JavaScript vo vašom prehliadači. Google Maps a teda ani zobrazenie mapy na tejto webovej stránke potom nemožno použiť.

Môžete si pozrieť podmienky používania Google tu, dodatočné podmienky používania pre Google Maps nájdete tu. Podrobné informácie o ochrane údajov v súvislosti s používaním Google Maps nájdete v Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

9. YouTube

Video použité na prezentáciu našej spoločnosti na našej webovej stránke je uložené na www.youtube.com a je možné ho prehrať priamo z našej webovej stránky. Keď vyvoláte podstránky, do ktorých je vložený video obsah, informácie o vašom používaní našej webovej stránky (napríklad vaša IP adresa) sa prenesú na servery spoločnosti Google ako prevádzkovateľa služieb YouTube, ktoré sa nachádzajú v USA, a uložia sa tam. Deje sa tak bez ohľadu na to, či Google alebo YouTube poskytuje používateľský účet, prostredníctvom ktorého ste prihlásení, alebo či neexistuje žiadny používateľský účet. Ak ste prihlásený do Google, vaše údaje budú priamo priradené k vášmu účtu. Ak nechcete, aby boli vaše údaje priradené k vášmu profilu Google, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Google ukladá vaše údaje (aj pre neprihlásených používateľov) ako profily používania a vyhodnocuje ich. Takéto hodnotenie sa uskutočňuje najmä v súlade s čl. 6 s. 1 GDPR na základe oprávnených záujmov spoločnosti Google pri zobrazovaní personalizovanej reklamy, prieskume trhu a/alebo dizajne jej webovej stránky podľa potrieb. Máte právo namietať proti vytváraniu týchto používateľských profilov, pričom musíte kontaktovať spoločnosť Google, aby ste toto právo uplatnili.

Ďalšie informácie o ochrane údajov v súvislosti s používaním vloženého obsahu YouTube nájdete v Podmienky používania Google a Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

10. Práva dotknutej osoby

Podľa platného zákona o ochrane údajov máte právo na širokú škálu práv na informácie a zásahy v súvislosti s údajmi, ktoré sa vás týkajú, ak sú splnené príslušné zákonné požiadavky. Podrobne:

 • V zmysle čl. 15 GDPR môžete požiadať o informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame. Môžete požadovať najmä informácie o účeloch spracovania, kategórii osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše údaje poskytnuté, o plánovanej dobe uchovávania, o existencii práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo námietky, existencia práva na sťažnosť, pôvod vašich údajov, ak neboli nami zhromaždené, ako aj existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a prípadne zmysluplné informácie o ich údajoch. Môžete tiež požiadať o zmysluplné informácie o podrobnostiach takéhoto rozhodovania, ako aj o tom, aké záruky existujú v súlade s článkom 46 GDPR v prípade, že sú vaše údaje postúpené do tretích krajín;
 • V súlade s čl. 16 GDPR môžete požiadať o okamžitú opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré uchovávame;
 • V zmysle čl. 17 GDPR môžete požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré u nás uchovávame, pokiaľ ich spracovanie nie je nevyhnutné na výkon práva na slobodu prejavu a informácií, na splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo pre tvrdenie , uplatňovanie alebo obhajoba právnych nárokov;
 • V súlade s čl. 18 GDPR môžete požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, pokiaľ sa preveruje správnosť Vašich údajov, ktoré namietate, ak odmietnete vymazanie Vašich údajov z dôvodu nezákonného spracúvania údajov a namiesto toho požiadate o obmedzenie spracúvania vašich údajov, ak požadujete vaše údaje na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov po tom, čo tieto údaje po splnení účelu už nepotrebujeme, alebo ak ste vzniesli námietku z dôvodu vašej konkrétnej situácie pokiaľ ešte nebolo stanovené, či prevažujú naše legitímne dôvody;
 • Podľa čl. 19 GDPR sme povinní informovať všetkých príjemcov, ktorým boli osobné údaje poskytnuté, o každej oprave, vymazaní alebo obmedzení spracovania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Máte právo byť informovaní o týchto príjemcoch;
 • V súlade s čl. 20 GDPR máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo právo požadovať ich prenos k inému prevádzkovateľovi;
 • V súlade s čl. 7 GDPR, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. To má za následok, že v budúcnosti už nesmieme pokračovať v spracovaní údajov, ktoré bolo založené na tomto súhlase;
 • Podľa článku 77 GDPR môžete bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne opravné prostriedky, podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, je v rozpore s GDPR. Na tento účel sa spravidla môžete obrátiť na dozorný orgán v mieste vášho obvyklého bydliska.

11. Právo na námietku

Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe oprávnených záujmov podľa čl. 6 GDPR máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 GDPR za predpokladu, že na to existujú dôvody vyplývajúce z vašej konkrétnej situácie alebo námietka smeruje proti priamej reklame. V druhom prípade máte všeobecné právo na námietku, ktoré realizujeme bez uvedenia konkrétnej situácie.

Ak chcete uplatniť svoje právo na zrušenie alebo námietku, jednoducho pošlite e-mail na adresu datenschutz@polmetal.com.

12. Bezpečnosť údajov

Táto webová stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu osobných údajov a iného dôverného obsahu (napr. otázky na zodpovednú osobu). Šifrované pripojenie spoznáte podľa reťazca „https://“ a symbolu zámku v riadku prehliadača.

13. Rozsah uplatňovania a zmeny a doplnenia týchto ustanovení o ochrane údajov

Ak naša webová stránka obsahuje odkazy na externé webové stránky, toto vyhlásenie sa nevzťahuje na zhromažďovanie a používanie údajov na prepojených stránkach.

V dôsledku ďalšieho vývoja našej webovej stránky alebo v dôsledku zmien v právnych alebo oficiálnych požiadavkách môže byť potrebné zmeniť tieto ustanovenia o ochrane údajov. Na webovej stránke si môžete kedykoľvek zobraziť a vytlačiť aktuálne ustanovenia o ochrane údajov.