Právne informácie

Informácie podľa § 5 TMG:

Polmetal GmbH
Landsberger Strasse 226
12623 Berlin

Reprezentovaný:

Piotr Nowicki

Kontakt:

Telefón: 030/920 300 900
Fax: 030/340 459 30
E-mail: office@polmetal.de

Zápis do registra:

Zápis do obchodného registra.
Registrový súd: Charlottenburg
Registračné číslo: 185934 B

IČ DPH:

Identifikačné číslo pre daň z predaja podľa § 27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 292 756 718

Vylúčenie zodpovednosti

Zodpovednosť za obsah

Ako poskytovateľ služieb zodpovedáme za vlastný obsah na týchto stránkach v súlade so všeobecnými právnymi predpismi podľa § 7 ods. 1 nemeckého zákona o telemédiách (TMG). Podľa §§ 8 až 10 TMG však nie sme povinní ako poskytovateľ služieb monitorovať prenášané alebo uchovávané informácie tretích strán ani skúmať okolnosti, ktoré poukazujú na nezákonnú činnosť. Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií v súlade so všeobecnými zákonmi tým zostávajú nedotknuté. Zodpovednosť v tomto smere je však možná až od okamihu, keď sa o konkrétnom porušení zákona dozvie. Ak sa dozvieme o príslušných porušeniach, okamžite tento obsah odstránime.

Zodpovednosť za odkazy

Naša webová stránka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tieto externé obsahy. Za obsah prepojených stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia skontrolované na možné porušenie zákona. Nelegálny obsah nebol v čase prepojenia rozpoznateľný. Trvalé sledovanie obsahu prepojených stránok však nie je rozumné bez konkrétnych náznakov porušenia zákona. Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení zákona, takéto odkazy okamžite odstránime.

copyright

Obsah a diela na týchto stránkach vytvorené prevádzkovateľmi stránok podliehajú nemeckému zákonu o autorských právach. Kopírovanie, spracovanie, distribúcia a akýkoľvek druh využitia mimo hraníc autorských práv vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Sťahovanie a kópie tejto stránky sú povolené len na súkromné, nekomerčné použitie. Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, sú rešpektované autorské práva tretích strán. Najmä obsah tretích strán je takto označený. Ak by ste sa napriek tomu dozvedeli o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení, okamžite takýto obsah odstránime.